Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2012

terrytorium
W Kalifornii, Paku MacKerricher (Fort Bragg), znajduje się plaża szklana. Przez ponad 20 lat, od zakończenia drugiej wojny światowej, znajdowało się tu wysypisko śmieci. W 1967 roku, decyzją władz, śmietnisko zamknięto. W międzyczasie natura zrobiła swoje, próbując poradzić sobie z odpadkami. Efektem tego są oszlifowane przez wodę, przypominające szlachetne kamienie, odłamki szkła – nigdzie indziej na świecie nie spotykane.
terrytorium
8032 aa45
Reposted fromTheGehmMasta TheGehmMasta viac1oudy c1oudy

February 02 2012

terrytorium
Robert Downey Jr., Hugh Jackman and Sting
Reposted fromhalucine halucine viac1oudy c1oudy

September 23 2011

terrytorium
This is awesome
Reposted fromwonderwoman wonderwoman
terrytorium

July 01 2011

terrytorium
Play fullscreen
YouTube - ‪Björk - Hyperballad‬‏

June 30 2011

terrytorium
4093 20cd 500
Lions: the best poker face in animal kingdom.
Reposted fromfunkyanka funkyanka viac1oudy c1oudy
terrytorium

June 29 2011

terrytorium
Reposted fromkasshoku kasshoku viafilmowo filmowo
terrytorium
Zakochał się we mnie pewien Grek.
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski

June 04 2011

terrytorium
0216 1326 500
terrytorium
4213 32d0
Reposted fromardoise ardoise viafilmowo filmowo

June 03 2011

terrytorium
2987 1551
Hollywood Auditions for Black Cat, 1961.
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamaraschino88 maraschino88

June 02 2011

terrytorium
0571 dcbc 500
od niedzielnego wieczoru zamierzam zachowywać się jak on

May 29 2011

terrytorium
Reposted fromrsgeo rsgeo viaeirena eirena

May 25 2011

terrytorium
2924 0413 500
Reposted fromdansemacabre dansemacabre viafilmowo filmowo

May 17 2011

1441 b4ac

onlythedeadgetthrills:

I LOVE THIS

Reposted fromapm35 apm35 viaLizie Lizie
terrytorium
tak będzie za 18 dni
Reposted fromcube cube viabagatelka bagatelka
terrytorium
9297 a11e
terrytorium
Reposted byFredelslohthe-new-beyoncesebi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl